Stabilizované laserové zdroje pro kalibrace spektrometrů v optických komunikacích

149401

Stabilizované laserové zdroje pro kalibrace spektrometrů v optických komunikacích

Cílem projektu je návrh a příprava výroby dvou typů frekvenčně stabilizovaných laserových zdrojů pro kalibrace měřičů výkonového rozložení v jednotlivých kanálech DWDM sítí v C a L pásmu. Úroveň frekvenční stability obou zdrojů bude v řádu 10-8 příp. 10-12. Vlnová délka laserových zdrojů, laserových diod DFB, bude stabilizována metodou absorpce v parách plynu (Acetylen, Krypton). K tomuto účelu bude navržena speciální konstrukce kyvety s absorpčním plynem, která zajistí požadovanou úroveň stability a její výroba bude optimalizována z hlediska nákladů. Při konstrukci budou maximálně využita optická vlákna a bude vyřešeno jejich napojení na kyvetu s absorpčním plynem. Laserové zdroje budou obsahovat řídící elektroniku s mikrokontrolerem, která provede stabilizaci vlnové délky na zadanou absorpční čáru.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.
Řešitel: 
František Urban - PROFIcomms
Spoluřešitelé: 

Břetislav Mikel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TA01010995
Datum od: 
1. 1. 2011
Datum do: 
31. 12. 2014