Stabilní a homogenní magnetická pole perzistentního typu pro prostorově lokalizovanou NMR spektroskopii a tomografie heterogenních, zvláště biologických objektů. Výzkum a ověření.

1301

Stabilní a homogenní magnetická pole perzistentního typu pro prostorově lokalizovanou NMR spektroskopii a tomografie heterogenních, zvláště biologických objektů. Výzkum a ověření.

Jednou z podmínek kvalitního NMR signálu je homogenní a stabilní magnetické pole. V případě užití supravodivých perzistentních cívek jsou výpočty prováděny pro ideální vodič a nerespektují ochlazení, elektromagnetické síly a magnetizaci vinutí. Po převedení do perzistentního stavu je magnetické pole ovlivněno zánikem magnetizačních proudů a odpory spojů ve vinutí. Pro úspěšné využití v NMR musí být znám skutečný tvar pole v oblasti vzorku a gradienty korigovány. Projekt bude řešit: vliv magnetizace supravodiče na ideální tvar pole, optimalizaci procesu buzení pro rychlé dosažení ustáleného stavu, nový způsob určení prostorové konfigurace pole a analýzu gradientů, uplatnění originální metody měření odporu spojů "in situ" v hotové soustavě. V rámci projektu vzniknou dvě unikátní magnetické soustavy nezbytné pro řešení navazujících grantových přihlášek z oblasti NMR.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Aleš Srnka, CSc.
Řešitel: 
Aleš Srnka - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IA26511
Datum od: 
1. 1. 1991
Datum do: 
31. 12. 1993