Stabilní laserové optické rezonátory a jejich využití k měření parametrů plynných prostředí

4231

Stabilní laserové optické rezonátory a jejich využití k měření parametrů plynných prostředí

Projekt sleduje využití změn rezonanční frekvence optických stabilních rezonátorů pro stanovení paramentrů plynných medií, které tyto změny rezonanční frekvence způsobily. Práce navazují na experimenty, které byly konány při dlouhodobém pobytu v NIST Gaithesburg. Jedním z charakteristických požadavků, který je tímto způsobem řešen, je stanovení hodnoty indexu lomu vzduchu pro nejpřesnější laserová dimenzionální měření (pokud nejsou prováděna ve vakuu). Jako další možnosti se však jeví využití pro velmi citlivé měření fluktuací tlaku plynných medií, vlivu příměsí, které standardní čidla nesledují, měření leaku apod. Protože je užito principu měření změny frekvence, citlivost metody převyšuje jiné způsoby a údaje jsou zatíženy dalšími systematickými chybami, které se mohou objevit při jiných metodách.
Řešitel v ÚPT: 
JUDr. Ing. Alois Stejskal, CSc.
Řešitel: 
Alois Stejskal - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/02/1318
Datum od: 
1. 1. 2002
Datum do: 
30. 6. 2004