Stanovení nitrobuněčných metabolitů při hypoglykemii

1228

Stanovení nitrobuněčných metabolitů při hypoglykemii

Nadměrný pokles cukru v krvi (hypoglykémie) je nejčastějším vedlejším účinkem při léčbě pacientů s diabetes mellitus. Těžké hypoglykémie mohou vést k permanentnímu poškození určitých funkcí mozku. Mimoto způsobuje akutní hypoglykémie uvolnění protiregulačních hormonů s centrální a periferní metabolickou působností. Dosavadní studie účinků hypoglykémie na lidský mozek se prováděly pomocí zobrazovacích metod jako jsou počítačová tomografie, MR zobrazování a pozitronová emisní tomografie. Biochemické změny v centrálním nervovém systému při hypoglykémii však zatím nejsou známy. Cílem tohoto projektu je: 1. Měření změn nitrobuněčných koncentrací glukózy, acetonu, alaninu, betahydroxibutyrátu, kreatinu, glutaminu, glutamátu, myoinositolu, laktátu a pyrovátů před, během a po definované hypoglykémii vyvolané inzulínem. 2. Kvantifikace biochemických defektů hypoglykemické protiregulace u diabetiků typu 1. Zkoumání se bude provádět pomocí NMR spektroskopie in vivo, která, jako nová neinvazivní metoda, umožňuje stanovit koncentrace různých metabolitů ve zvolených oblastech mozku. MR spektroskop instalovaný v AKH ve Vídni umožňuje na základě vysoké intenzity pole (3 Tesla) lepší spektrální rozlišení, a tím i kvantitativní vyhodnocení koncentrace metabolitů. Výsledky plánovaných studií by měly přispět k lepšímu pochopení látkové výměny v mozku u zdravých jedinců a diabetiků typu 1.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Řešitel: 
Michael Roden - Univerzitní klinika endokrinologie a látkové výměny, AKH d. Stadt Vídeň
Spoluřešitelé: 

Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
ONB
Reg. č.: 
7987
Datum od: 
1. 1. 1999
Datum do: 
31. 12. 2000