Statistické zpracování signálů v medicíně

2531

Statistické zpracování signálů v medicíně

Zpracování signálu v medicíně: Cílem projektu je statistické vyhodnocení signálů v oblasti neurologie a kardiologie. V oblasti neurologie se jedná především o vyhodnocení různých druhů evokovaných potenciálů a lokalizace ohnisek fokální epilepsie. Cílem je usnadnění složité analýzy, redukce dat na základě stanovení pravděpodobnosti výskytu užitečného signálu a stanovení kriterií věrohodnosti výsledků. Práce navazuje na spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně (1. neurologická klinika FN). V oblasti kardiologie se jedná o diagnostiku poruch činnosti autonomního nervového systému (ANS), optimalizaci měření a vyhodnocení. Volba optimálního postupu z mnoha běžně používaných je možná pouze na základě vícerozměrné statistické analýzy. Problematika se již řeší ve spolupráci s FN u sv. Anny v Brně (1. Interní angio-kardiologická klinika FN) a navazuje na spolupráci garanta s Mayo Clinic Rochester, Minnesota, USA. Projekt by měl kvalifikovat klinický přínos nových postupů navržených v ÚPT AV ČR (excitace dýcháním, vyhodnocení fáze) ve srovnání s klasickými metodami.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jan Chládek, Ph.D.
Řešitel: 
Jan Chládek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GP102/03/P175
Datum od: 
1. 1. 2003
Datum do: 
31. 12. 2005