STMFull: Plnotextové databáze pro výzkum a vývoj

924201

STMFull: Plnotextové databáze pro výzkum a vývoj

Cílem projektu "STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj" je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů v oborech molekulární biologie a biotechnologie, energetické zdroje a materiálový výzkum s přesahem do širší oblasti chemie a chemických technologií zabezpečit dostupnost těchto zdrojů a jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.

Řešitel v ÚPT: 
Miluše Lángová
Řešitel: 
Ondřej Fabián - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Spoluřešitelé: 

Miluše Lángová - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.1.05/3.2.00/12.0232
Datum od: 
1. 1. 2013
Datum do: 
31. 12. 2014