Stratifikace rizika náhlé srdeční smrti

2341

Stratifikace rizika náhlé srdeční smrti

Stanovení míry rizika náhlé srdeční smrti představuje důležitý klinický i vědecký problém. Přestože za posledních deset let byl učiněn významný pokrok v této oblasti, neexistuje doposud jednoznačný ukazatel individuální míry rizika pro jednotlivé subjekty. Je dobře známo, že dysfunkce autonomního nervového systému (ANS) hraje zásadní roli v patofyziologii srdečního selhání. Cílem projektu je vytvořit novou metodologii pro testování a popis dysfunkcí ANS, která bude poskytovat více věrohodných a z pohledu pacienta komfortně získaných informací pro individuální stratifikaci míry rizika náhlé srdeční smrti. Naše skupina na téma role dysfunkcí ANS v patofyziologii kardiovaskulárních a ostatních onemocnění již publikovala více než 100 odborných článků nebo kapitol v knihách.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Virend K. Somers - MAYO Clinic
Spoluřešitelé: 

Pavel Jurák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
NATO
Reg. č.: 
LST.CLG.979869
Datum od: 
1. 1. 2003
Datum do: 
31. 12. 2004