Studium detekčních metod a systémů v hraničních podmínkách environmentální rastrovací elektronové mikroskopie

5132

Studium detekčních metod a systémů v hraničních podmínkách environmentální rastrovací elektronové mikroskopie

Podstata navrhovaného projektu spočívá v získání dokonalejších resp. zcela nových informací o mikrostrukturální povaze měkkých, vodu obsahujících tkání s vysokou rozlišovací schopností metodami environmentální rastrovací mikroskopie, tedy mikroskopie pracující v oblasti tlaků nasycených vodních par v komoře zkoumaného vzorku. Z metodického hlediska se projekt soustřeďuje především na detekci zpětně odražených elektronů, sekundárních elektronů a ionizovaných molekul plynů vznikajících srážkami exitovaných elektronů ve vzorku s molekulami plynů obsažených v komoře vzorku. Projekt řeší problém rozlišovací schopnosti obrazové informace o vzorku zavedením nových detekčních systémů separujících jednotlivé typy signálních elektronů a navrhuje postupy pro zvýšení účinnosti scintilačních a ionizačních detektorů ve vysokotlakém prostředí vzorku. Na základě počítačových simulací s trajektoriemi elektronů zavádí kolem vzorku magnetické pole, ovlivňující dráhy elektronů a zvyšující zisk signálu. Zcela původním příspěvkem projektu bude výzkum tzv. \"nízkopolohového ionizačního detektoru\" a scintilačního detektoru \"pravých sekundárních elektronů\" v environmentálních extrémně ztížených podmínkách pro studium vzorku. Projekt má aplikační výstupy zejména v biologii a medicíně, kde může být využit pro diagnostiku zdravých a nemocných tkání.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
Řešitel: 
Rudolf Autrata - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Drahomír Horký - MASARYKOVA UNIVERZITA
Josef Jirák - Vysoké učení technické v Brně

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/01/1271
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 12. 2003