Studium emise nízkofrekvenčních elektromagnetických polí od různých typů vedení VN při extrémních klimatických podmínkách

1131

Studium emise nízkofrekvenčních elektromagnetických polí od různých typů vedení VN při extrémních klimatických podmínkách

Cílem navrhovaného projektu je prošetření emise nízkofrekvenčního elektromagnetického pole od různých typů vysokonapěťového (VN) vedení v závislosti na extrémních klimatických podmínkách, které lze předpokládat v průběhu celoročního období. Bude proměřováno klasické holé vedení VN, podzemní vedení VN i stíněné vedení VN v různých konfiguracích použitých vodičů a stavebního řešení (jednoduchá, vícenásobná vedení). Měření budou prováděna i za extrémních klimatických podmínek, při námraze, výskytu mlh, deště i slunného počasí. Měření bude rovněž prováděno na stavebních parcelách i v těsném okolí pracovních i obytných budov nacházejících se v blízkosti uvedených typů VN vedení a to v souvislosti s referenčními hodnotami uváděnými v nařízení vlády 480/2000 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Současně budou provedena laboratorní modelová měření. Použitím programu ANSYS bude modelováno rozložení velikosti elektrické intenzity i velikosti magnetické indukce pod vedením VN různých typů i v přilehlých objektech a porovnáno se získanými experimentálními daty. V závislosti na klimatických podmínkách vedoucích ke vzniku námraz na vodičích VN vedení bude tato zkoumána na různých typech vodičů a konstrukcí VN vedení.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Eleonora Čermáková - Vysoké učení technické, Fakulta stavební
Spoluřešitelé: 

Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Petr Lehký - EGÚ Brno, a.s.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA103/03/Z048
Datum od: 
1. 1. 2003
Datum do: 
31. 12. 2003