Studium frekvenčních posuvů komponent dosažených v záření plynových laserů a jejich využití pro stabilizaci vlnové délky

4211

Studium frekvenčních posuvů komponent dosažených v záření plynových laserů a jejich využití pro stabilizaci vlnové délky

Na základě dosavadních prací v ÚPT ČSAV a pobytů v NIST (USA) nalézt využitelné oblasti frekvenčních posuvů komponent záření laseru (zvláště na vlnové délce 543 nm) pro stabilizaciďvlnové délky generovaného záření. Stanovení dosažitelné stability porovnáním s etalonem záznějovou anebo v případě etalonu jiné vlnové délky interferometrickou metodou. Rozpracování různých způsobů elektronického uspořádání systému, stabilizace na lokální extrém s modulací i způsoby řízení bez parazitního rozšíření generovaného spektra. Je sledován cíl vybudovat část základny pro vícebarevnou interferometrii.
Řešitel v ÚPT: 
JUDr. Ing. Alois Stejskal, CSc.
Řešitel: 
Alois Stejskal - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IA26555
Datum od: 
1. 1. 1992
Datum do: 
31. 12. 1993