Studium metod environmentální rastrovací elektronové mikroskopie pro zobrazení povrchové struktury vlhkých tkání

5135

Studium metod environmentální rastrovací elektronové mikroskopie pro zobrazení povrchové struktury vlhkých tkání

Projekt se zabývá vědeckou problematikou nově se rozvíjející oblasti elektronové mikroskopie - environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (ESEM). Řeší fyzikální problémy oddělení vakua od tlakové komory, rychlosti vakuového čerpání a tlakové poměry s ohledem na pohyb elektronů v těchto prostředích. Problémy srážek s molekulami plynů řeší v souvislosti s detekční technikou, která musí být přizpůsobena pro dosažení maximální rozlišovací schopnosti a dostatečného kontrastu obrazu zkoumaného vzorku. Projekt rovněž řeší problém scintilačních monokrystalických materiálů, stanovení podmínek a limitu výboje s napětím na elektrodách detektoru, zkoumá možnosti aplikace rentgenova mikroanalyzátoru v plynném prostředí. Cílem projektu je adaptovat malý stolní mikroskop TESLA BS 343 na environmentální podmínky operace, vybavit jej unikátním vysoce účinným a odolným detekčním systémem na bázi monokrystalických scintilátorů a provádět s ním výzkum v oblasti sledování povrchové mikrostruktury vlhkých biologických tkání.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
Řešitel: 
Rudolf Autrata - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Josef Jirák - Vysoké učení technické v Brně

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/97/0988
Datum od: 
1. 1. 1997
Datum do: 
31. 12. 1999