Studium nadbytečného šumu v Josephsonových přechodech na bázi tenkých vrstev supravodiče YBa2Cu3O7

6312

Studium nadbytečného šumu v Josephsonových přechodech na bázi tenkých vrstev supravodiče YBa2Cu3O7

Podstatou projektu je objasnění mechanismu vzniku nadbytečného šumu v tenkovrstvých Josephsonových přechodech na bázi vysokoteplotního supravodiče YBa2Cu3O7. Budou připraveny mikromůstky, hranové a tunelové přechody za použití epitaxních vrstev a multivrstev připravených magnetronovým naprašováním. Struktury budou tvarovány optickou a elektronovou litografií. Budou měřeny V-A charakteristiky a šum při různých teplotách a magnetických polích. Nadbytečný šum bude studován v oblasti nízkých frekvencí pod 1 kHz, v oblasti kolem 100 kHz a nepřímo na mikrovlnných frekvencích. Na základě změřených dat bude vypracován vhodný model popisující proces vzniku šumu. Získaná data rovněž poslouží k přípravě skvidů s optimalizovanou citlivostí.
Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Jiřina Matějková
Řešitel: 
Jan Kuzník - Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitelé: 

Jiřina Matějková - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA110420
Datum od: 
1. 1. 1994
Datum do: 
31. 12. 1996