Studium nedestruktivních metod zobrazování v rastrovací elektronové mikroskopii pomocí interakce a detekce elektronů s nízkou energií

5311

Studium nedestruktivních metod zobrazování v rastrovací elektronové mikroskopii pomocí interakce a detekce elektronů s nízkou energií

Podstata navrhovaného projektu spočívá v získání dokonalejších resp. nových informací o mikrostrukturální povaze vzorků, které jsou dříve používanými mikroskopickými metodami vysokých energií elektronů pokovovány. Jedná se zejména o biologické a elektrotechnické vzorky. Z metodologického hlediska se projekt soustřeďuje na využití elektronů nízkých energií interagujících se vzorkem téměř bez poškození a s menšími nabíjejicími projevy. Projekt řeší problém brždění energie primárních elektronů dopadajících na vzorek, odsávání signálních elektronů směrem k detektoru a jejich účinnou detekci pomocí monokrystalických scintilátorů. Přínosem navrhovaného projektu je získání poznatků o interakčních mechanismech mezi nízkoenergiovými elektrony a pevnou látkou, realizace nově koncipovaných detektorových systémů signálních elektronů s využitím imerzní čočky, jednopolové čočky, kvadrupolového systému a ověření jejich činnosti při dosažení nových obrazových informací.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Otakar Hutař, CSc.
Řešitel: 
Otakar Hutař - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Josef Jirák - Vysoké učení technické v Brně

Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA2065703
Datum od: 
1. 1. 1997
Datum do: 
31. 12. 1999