Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance

1133

Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance

Projekt je plánován na čtyři roky s dosažením zcela původních výsledků. Cílem je návrh, realizace a aplikace isotropních metamateriálů, zkoumat aktivní metamateriály pracující na bázi radiové identifikace a cílem řídit jejich vlastnosti. Budou navrženy a experimentálně ověřeny měřicí metody využívající šumové spektroskopie vhodné k charakterizaci materiálů, studovány vlastnosti šumového signálu při použití reálných prvků a bude vytvořen analyticko-numerický model stochastických dějů s predikcí výsledků.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Jan Macháč - FEL ČVUT v Praze
Spoluřešitelé: 

Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Pavel Fiala - FEKT VUT v Brně

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/09/0314
Datum od: 
1. 1. 2009
Datum do: 
31. 12. 2012