Studium Wienova filtru

5953

Studium Wienova filtru

Projekt je zaměřen na pokračování ve studiu elektronově optických vlastností Wienova filtru v experimentální aparatuře. Jedná se především o úpravu aparatury směřující k začlenění elektronové trysky (naše konstrukce) s TFE katodou od Delong Instruments.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ivan Vlček, Ph.D.
Řešitel: 
Ivan Vlček - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Pavel Konečný -

Agentura: 
ÚPT
Datum od: 
1. 1. 2002
Datum do: 
31. 12. 2002