Subkortikální jádra a kortikální funkce z perspektivy hluboké mozkové stimulace

233001

Subkortikální jádra a kortikální funkce z perspektivy hluboké mozkové stimulace

Přesná úloha subkortikálních jader a jejich vztahů s kortikálními strukturami za fyziologických a patofyziologických okolností stále není zcela objasněna. Hluboká mozková stimulace (DBS) je zavedená léčba pozdních hybných příznaků Parkinsonovy nemoci (PN) a a zároveň představuje možnost studia těchto interakcí, především prostřednictvím přímého intrakraniálního snímání lokálního EEG. Povrchově snímané tzv. HDEEG (EEG s vysokou hustotou kanálů) v kombinaci s rekonstrukcí dat do objemu představují nový přístup ke studiu vlivu DBS na fungování mozku jako celku. Přesná znalost subkortiko-kortikálních vztahů a jejich poruch v souvislosti PN je nezbytná především z pohledu DBS. Předpokládaným výstupem je získání nových poznatků o kortiko-subkortikálních vztazích a jejich ovlivnění prostřednictvím DBS za použití nových metodologických přístupů

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Rektor Ivan - MASARYKOVA UNIVERZITA
Spoluřešitelé: 

Jurák Pavel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA 21-25953S
Datum od: 
1. 1. 2021
Datum do: 
31. 12. 2023