Svařování kovových materiálů se značně rozdílnými vlastnostmi elektronovým svazkem

6133

Svařování kovových materiálů se značně rozdílnými vlastnostmi elektronovým svazkem

Předložený projekt se týká nového způsobu svařování pomocí elektronového svazku, který umožňuje vytvoření mechanicky pevných a vakuově těsných spojů materiálů se značně rozdílnými metalurgickými vlastnostmi. Cílem práce je ověřit možnost použití této metody pro svařování vybraných dvojic kovových materiálů, zejména dvojic považovaných za vzájemně nespojitelné, metodami tavného svařování. U svárových spojů materiálových dvojic s konstrukčně využitelnými vlastnostmi vypracovat optimální postup svařování, stanovit vztahy mezi parametry svařovacího procesu, strukturou spoje a vlastnostmi.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jan Dupák, CSc.
Řešitel: 
Jan Dupák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Jan Vřešťál - MASARYKOVA UNIVERZITA
Petr Michalička - ÚSTAV FYZIKY MATERIÁLU AV ČR
Vladimír Ustohal - Vysoké učení technické v Brně

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA101/96/1174
Datum od: 
1. 1. 1996
Datum do: 
31. 12. 1998