Syntéza číslicových filtrů a procesoru FFT na signálových procesorech firmy MOTOROLA

1142

Syntéza číslicových filtrů a procesoru FFT na signálových procesorech firmy MOTOROLA

Provedení syntézy a implementace základních bloků číslicových filtrů typu IIR a FIR a bloků FFT pro vývoj zařízení pro spektrografii a tomografii nukleární magnetické resonance včetně vývoje zařízení pro indikaci základního tónu řeči při analýze řečového signálu.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Zdeněk Smékal - Vysoké učení technické v Brně

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
PV427
Datum od: 
1. 1. 1994
Datum do: 
31. 12. 1994