Technologie svařování a mikroobrábění elektronovým svazkem

6163

Technologie svařování a mikroobrábění elektronovým svazkem

Předložený projekt se týká rozvoje technologií založených na ohřevu materiálů působením elektronového svazku. Cílem projektu je řešení technologických problémů svařování, vývoj nových svařovacích metod a technologie mikroobrábění pomocí intenzivního elektronového svazku. Pro dosažení těchto cílů chceme provést úpravy existující elektronové svářečky, ktreré zahrnují optimalizaci elektronového děla, zlepšeni pozorování vzorku a řízení celého procesu svařování a mikroobrábění pomocí počítačového systému.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jan Dupák, CSc.
Řešitel: 
Jan Dupák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
IBS2065015
Datum od: 
1. 1. 2000
Datum do: 
31. 12. 2003