Technologie výroby a snímání strojově čitelného prvku nejvyššího stupně zabezpečení

651201

Technologie výroby a snímání strojově čitelného prvku nejvyššího stupně zabezpečení

Předmětem předkládaného projektu „Technologie výroby a snímání strojově čitelného prvku nejvyššího stupně zabezpečení“ je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti vývoje světově výjimečných prvků zabezpečení dokladů a bankovek. Podstatou navrhovaného řešení prvku je strojově čitelný identifikátor, který není okem rozpoznatelný a je v ideálním případě rozprostřený po celé ploše hologramu, tedy používá sofistikovaný a netriviální způsob uložení strojově čitelné informace.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Miroslav Horáček, Ph.D.
Řešitel: 
Červenka Petr - IQS Group s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Horáček Miroslav - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Reg. č.: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024673
Datum od: 
1. 1. 2021
Datum do: 
31. 5. 2023