Témata VP06 Strategie AV21 v roce 2020

Témata realizovaná v roce 2020 za finančního přispění projektu Strategie AV21, program Diagnostické metody a techniky, jejímž koordinátorem je Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Témata VP06 Strategie AV21 v roce 2020