Účinky mikromanipulací laserovým paprskem na ultrastrukturu a chování buňek

4439

Účinky mikromanipulací laserovým paprskem na ultrastrukturu a chování buňek

Projekt se bude zabývat účinky laserového záření generovaného kontinuálním a pulsním laserem na modelové buňky protozoí a lidských buněčných kultur, zejména na jejich cytoskelet, membrány a změny v jejich chování. Bude využita laserová pinzeta vyvinutá a zkonstruovaná na ÚPT AV ČR v rámci splněného projektu GA ČR 202/96/1077. Poznatky o míře poškození buněk umožní stanovit bezpečnou dobu mikromanipulace uvnitř živé buňky. Projekt bude dále studovat účinky krátkých (5ns) laserových pulsů (pulsní laser Nd:YAG, laser Minilite II na ÚPT AV ČR) různých vlnových délek (1064, 532, 355, 266 nm) na ultrastrukturu a chování buněk. U optické pinzety je třeba kromě určitého minimálního poškození teplem nutně předpokládat i určité narušení jemných ultrastrukturálních vztahů zejména v cytoskeletálním systému a na úrovni buněčných membrán. Mikrurgické zásahy pulsního laseru jsou spojeny s uvolněním značného množství lokálního tepla, které se podílí na destruktivním účinku.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Roman Janisch - Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno
Spoluřešitelé: 

Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA304/01/1560
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 12. 2003