Vady seřízení elektronově optických systémů

5411

Vady seřízení elektronově optických systémů

Budou studovány vady seřízení elektronově optických systémů, které vznikají v důsledku nepřesností výroby a sestavení elektronově optických prvků a jejich soustav. Tyto nepřesnosti se projevují vznikem dodatečných malých polí a vznikem vad zobrazení, nazývanách vady seřízení nebo poruchové vady, které omezují správné chování systémů. Struktura těchto vad bude analyzována a jednotlivé vady budou popsány pomocí vhodně vyjádřených koeficientů. Alternativně bude vliv vad seřízení určen z přesného trasování nabitých částic neporušeným a porušeným systémem, koeficienty vad obdržíme fitováním a vliv vad bude zobrazen graficky. Určení vlivu vad seřízení bude implementován jako rozšíření programu EOD, používanému pro návrh v elektronové optice.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.
Řešitel: 
Bohumila Lencová - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA100650805
Datum od: 
1. 1. 2008
Datum do: 
31. 12. 2010