Vědecké centrum nanotechnologií a povrchového inženýrství

4434

Vědecké centrum nanotechnologií a povrchového inženýrství

Zřízení vědeckého centra nanotechnologií a povrchového inženýrství integrací pracovišť, jejichž činnost bude věnována bezkontaktnímu zjišťování kvality povrchů, řešení důsledků interakce povrchů v technických a později biologických objektech, vytváření prostorových mikrostruktur a manipulaci s mikroobjekty, optickému měření polohy mikročástic s přesností nanometrů a sil řádu pikonewtonů, řešení interakce iontových svazků s povrchem různých materiálů a mikroobrábění povrchů a mikroobjektů.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Miroslav Liška - Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitelé: 

Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GV101/97/K009
Datum od: 
1. 1. 1997
Datum do: 
31. 12. 1999