Vědecko-výzkumný projekt COMPASS

3342

Vědecko-výzkumný projekt COMPASS

Projekt COMPASS (CERN experiment NA58) se zabývá výzkumem interakcí vysokoenergiových částic rozptylovaných na nízkoteplotním polarizovaném terči, který je umístěn na urychlovači v areálu CERN.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Aleš Srnka, CSc.
Řešitel: 
Miroslav Finger - Univerzita Karlova, MFF
Spoluřešitelé: 

Aleš Srnka - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
ME 492
Datum od: 
1. 1. 2003
Datum do: 
31. 12. 2006