Vícedimenzionální nelineární optomechanika levitujících nanosystémů

443002

Vícedimenzionální nelineární optomechanika levitujících nanosystémů

Optomechanika levitujících objektů teprve buduje své teoretické a experimentální základy v oblasti vzájemné interakce fotonů a mechanického stavu objektu levitujícího ve vakuu. Tento koncept je unikátní v tom, že (i) klíčové parametry optické pasti v jednotlivých osách lze ladit a získat tak požadovanou nelinearitu a dimensionalitu, (ii)relativně masívní objekt oscilující s nízkým třením interaguje s tepelnou lázní o laditelné teplotě a (iii) lze mu odebírat energii a tím ho přibližovat základnímu kvantovému stavu. Lze tak získat experimentální simulátor konfrontující teoretické modely silných nelinearit na ne zcela probádaném pomezí klasické a kvantové fyziky. Experimentálně se zaměříme na nanoobjekty (kulového nebo protáhlého tvaru) oscilující ve vakuu v prostorově tvarovaném laserovém svazku, který určuje tvar interakčního potenciálu a chování objektu. Navrhovaný projekt plně využívá plodné teoretické a experimentální synergie skupiny teoretické kvantové fyziky na UP Olomouc (skupina prof. R. Filipa) a experimentální skupiny na ÚPT AV ČR v Brně (skupina prof. P. Zemánka).

Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Zemánek Pavel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Filip Radim - Univerzita Palackého v Olomouci

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
19-17765S
Datum od: 
1. 1. 2019
Datum do: 
31. 12. 2021