Vícevlnná absolutní laserová interferometrie s vysokým rozlišením

4931

Vícevlnná absolutní laserová interferometrie s vysokým rozlišením

Podstatou navrhovaného projektu je základní výzkum metod absolutní laserové interferometrie s polovodičovými lasery. Projekt bude zaměřen na stanovení metod stabilizace rozsahu přeladění vlnové délky použitého laserového zdroje a výzkum metod detekce signálů z interferometru. Optická soustava experimentálního interferometru bude koncipována s maximálním využitím optovláknových prvků z důvodů omezení vlivu indexu lomu vzduchu. V oblasti detekce a zpracování interferenčního signálu bude projekt zaměřen na studium modulačních a detekčních technik, na jejichž základě bude navržena metoda nová, využívající pokročilého digitálního zpracování signálů. Výzkum metod stabilizace frekvence a rozsahu přeladění vlnové délky bude rozdělen do dvou částí. Nejdříve bude ověřena metoda stabilizace frekvence pomocí optického rezonátoru a následně bude přistoupeno k výzkumu metody stabilizace přeladitelného rozsahu s využitím absorpčních efektů v parách plynu. Ve finále řešení projektu bude pilotní optická sestava absolutního interferometru srovnána s vysoce přesným inkrementálním interferometrem.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.
Řešitel: 
Břetislav Mikel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GP102/09/P630
Datum od: 
1. 1. 2009
Datum do: 
31. 12. 2011