Vliv blízkého pole na přenos tepla zářením za nízkých teplot

353001

Vliv blízkého pole na přenos tepla zářením za nízkých teplot

Experimentální studie přenosu tepla zářením v blízkém poli mezi kovovými povrchy o teplotách 10–60 K včetně dosud nezkoumaného vlivu přechodu do supravodivého stavu na tento jev.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Tomáš Králík, Ph.D.
Řešitel: 
Tomáš Králík - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA14-07397S
Datum od: 
1. 1. 2014
Datum do: 
31. 12. 2016