Vyhodnocení poruch krátkodobé regulace tlaku krve a tepových intervalů

2331

Vyhodnocení poruch krátkodobé regulace tlaku krve a tepových intervalů

Správná funkce autonomního nervového systému (ANS) je jedním z rozhodujících předpokladů homeostázy organizmu jako celku. Z analýzy klinických studií je zřejmé, že porucha funkce ANS se výrazně podílí v patofyziologii a prognóze nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění. Významným zdrojem informace o ANS je analýza variability krevního tlaku (BPV) a srdeční frekvence (HRV). Vzájemný vztah mezi těmito veličinami je mimo jiné definován baroreflexní senzitivitou (BRS) srdeční frekvence. Dosavadní metody vyhodnocení BRS sehrály důležitou roli pro pochopení vlivu ANS na vznik závažných onemocnění, jejich přínos pro klinickou praxi však z mnoha důvodů není veliký.Cílem projektu je navrhnout optimální vyvážený diagnostický postup, který v sobě zahrnuje jak doporučení pro měření (získávání informace) tak přesné vyhodnocovací metody (zpracování informace). Doposud získané zkušenosti vedou k monitorovanému řízenému dýchání na excitační frekvenci regulačního mechanismu. Zpracování bude využívat citlivých algoritmů pro stanovení okamžitého modulu a fáze interakce dýchání, tlaku krve a tepových intervalů. Bude realizován mobilní diagnostický systém pro záznam i zpracování. Výsledky budou v podobě grafické i numerické. Numerické řešení bude současně obsahovat přehled výsledků dostupných algoritmů pro vzájemné porovnání.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Pavel Jurák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Tomáš Kára - Fakultní nemocnice u sv.Anny, Brno

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/02/1339
Datum od: 
1. 1. 2002
Datum do: 
31. 12. 2004