Vysokofrekvenční EKG pro včasnou diagnostiku srdečních onemocnění

242001

Vysokofrekvenční EKG pro včasnou diagnostiku srdečních onemocnění

Cílem řešení projektu je konstrukční návrh, realizace a zavedení do výroby souboru lékařských prostředků pro měření, uchovávání a analýzu vysokofrekvenčního signálu elektrokardiografu pro neinvazivní diagnostiku srdečních onemocnění.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Vlastimil Vondra, Dr.
Řešitel: 
Vlastimil Vondra - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Michal Kuna - M, spol. s.r.o.
Pavel Leinveber - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brne
Ivo Nekuda - CARDION s.r.o.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TA04011025
Datum od: 
1. 7. 2014
Datum do: 
31. 12. 2017