Vytváření mikroobjektů a mikrostruktur s využitím dvoufotonové polymerace

4711

Vytváření mikroobjektů a mikrostruktur s využitím dvoufotonové polymerace

Fokusovaný svazek laseru bude využit k polymeraci roztoku monomeru cestou dvoufotonové absorpce. Tento proces nastane pouze v blízkosti ohniska laserového svazku, jehož průměr bude srovnatelný s vlnovou délkou použitého světla. Protože k vytuhnutí monomeru dojde pouze v místech, kde bude intenzita svazku dostatečná k uskutečnění dvoufotonové absorpce, budou detaily vznikající struktury menší než vlnová délka použitého světla. Řízené prostorové polohování svazku či průsečíku několika svazků umožní vytvářet komplikované mikrostruktury. Budou hledány postupy, které umožní prostorově fixovat vznikající útvar, vytvořit submikrometrové detaily a přenést vzniklý objekt do jiného média. Takto vytvořené objekty budou zejména využity jako světlem poháněné mikrorotory, pumpy či ventily mikrometrových rozměrů v mikrofluidních systémech ovládaných světlem.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jan Ježek, Ph.D.
Řešitel: 
Jan Ježek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
KJB2065404
Datum od: 
1. 1. 2004
Datum do: 
31. 12. 2006