Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenosy optických kmitočtů produktovaných vláknovými referencemi

788901

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenosy optických kmitočtů produktovaných vláknovými referencemi

Projekt si klade za cíl výzkum nových typů referencí optických kmitočtů určených k frekvenční stabilizaci laserů pomocí metod laserové spektroskopie. Vyvinuté reference umožní realizaci mobilních laserových standardů přesných optických kmitočtů, které budou následně využity k detailní charakterizaci přenosových tratí fotonické sítě mezi partnery sdružení CESNET: pracovištěm Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně (ÚPT), hlavním uzlem sdružení CESNET Zikova v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci (UP), Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR v Praze (ÚFE) a dalšími. Zdroje stabilizované navrženými referencemi najdou uplatnění při výzkumu metod přenosů frekvence a času mezi partnery sdružení, budou sloužit ke kalibraci laserů využívajících hustý multiplex vlnových délek (DWDM) fotonické sítě i ke vzdálené kalibraci optických senzorů v aplikacích partnerů sdružení.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jan Hrabina, Ph.D.
Řešitel: 
Hrabina Jan - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Agentura: 
CESNET
Reg. č.: 
634R1/2018
Datum od: 
16. 7. 2018
Datum do: 
30. 6. 2020