Využití genetických algoritmů pro řízení homogenity magnetického pole v magnetu spektrometru NMR

2331

Využití genetických algoritmů pro řízení homogenity magnetického pole v magnetu spektrometru NMR

Nukleární magnetická rezonance (NMR) vyžaduje, aby se zkoumaný objekt nacházel v silném a velice homogenním magnetickém poli. Pro zvýšení homogenity magnetického pole se používá systém gradientních cívek, z nichž každá je napájena ze samostatného počítačem řízeného zdroje proudu. Spektrometr v ÚPT AVČR v současnosti používá 12 nezávislých gradientních cívek. Základním problémem je nalezení optimální kombinace proudů tekoucích jednotlivými gradientními korekčními cívkami. V současné době provádí obsluha homogenizaci magnetického pole intuitivně a tedy velmi záleží na zkušenosti. Jedná se o časově velmi náročnou operaci, která může trvat i několik dní. Cílem je nalezení metody pro automatické ladění homogenity magnetického pole pomocí genetických algoritmů (GA). Aplikace GA pro NMR je původní.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Pavel Ošmera - Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitelé: 

Pavel Jurák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA 102/95/0467
Datum od: 
1. 1. 1995
Datum do: 
31. 12. 1997