Využití laserového svazku k manipulaci s mikroobjekty

4431

Využití laserového svazku k manipulaci s mikroobjekty

Podstatou projektu je vytvoření základu pro rozvoj revoluční techniky z oblasti nanotechnologií - nedestruktivní mikromanipulace s živými a neživými objekty (desítky nanometrů až desítky mikrometrů velkých) s použitím laserového záření. Cílem projektu je návrh funkčního vzorku záření, jehož fyzikální podstatou je dynamický účinek fotonů fokusového laserového svazku při rozptylu na mikroobjektu. Součástí projektu bude ověření již sestaveného teoretického modelu pomocí experimentální manipulace se sférickými mikroobjekty (i současné uchopení více objektů), ke kalibraci sil řádu pN, srovnání naměřených sil s teoretickými modely, dále pak k mikromanipulacím s některými cytoskeletárními strukturami a zkoumání perspektivního využití k cílenému transportu různých typů membránových měchýřků. Předpokládá se také testování této metody - tzv. 'optické pinzety' - pro výběr chromozomů a transport plazmidů buněčnými membránami. V zahraničí se podobnou problematikou zabývá jen několik pracovišť a žádné v ČR.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Miroslav Liška - Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitelé: 

Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Roman Janisch - MASARYKOVA UNIVERZITA

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA202/96/1077
Datum od: 
1. 1. 1996
Datum do: 
31. 12. 1998