Využití metody mikrovlnnného plazmatu pro syntézu nanoprášků na bázi Fe

6332

Využití metody mikrovlnnného plazmatu pro syntézu nanoprášků na bázi Fe

Budeme studovat metodu syntézy nanočástic v mikrovlnném plasmatu. Vlastnosti plasmatu za sníženého tlaku budou charakterizovány zejména optickou emisní spektroskopií. Do Ar+H výboje budou přidávány plynné prekurzory železa, uhlíku a/nebo dusíku, což povede k vytvoření nanočástic Fe-C/N, jež budou zachyceny v kolektoru. Následně budou studovány strukturní a magnetické vlastnosti Fe nanoprášků za nízkých i vysokých teplot.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Renáta Hanzlíková
Řešitel: 
Vít Kudrle - Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Spoluřešitelé: 

Renáta Hanzlíková - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA202/08/0178
Datum od: 
1. 1. 2008
Datum do: 
31. 12. 2010