Využití vícesvazkové optické pasti k řízené manipulaci a rotaci s mikroobjekty

4436

Využití vícesvazkové optické pasti k řízené manipulaci a rotaci s mikroobjekty

Podstatou projektu je využití optických sil působících na částice v silně fokusovaných svazcích k definovanému prostorovému přemisťování a otáčení mikroobjektů s homogenní i nehomogenní vnitřní strukturou a k měření silové interakce mezi těmito objekty. Teoretické a experimentální zkušenosti předkladatelů projektu budou využity k vytvoření experimentální sestavy s nejméně dvěma optickými, prostorově nezávisle ovladatelnými pastmi, k nalezení metodiky bezdotykového otáčení opticky chycených objektů, k měření sil jednotek až stovek pikonewtonů a k testování účinků dalšího optického nástroje, představovaného pulsním laserem s vlnovými délkami od blízké infračervené do ultrafialové oblasti spektra, na mikroobjekt v optické pasti.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Miroslav Liška - Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitelé: 

Emilie Lukášová - BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR
Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA202/99/0959
Datum od: 
1. 1. 1999
Datum do: 
31. 12. 2001