Využití vláknových mřížek při konstrukci polovodičových laserových zdrojů pro přesnou laserovou interferometrii a spektroskopii

4911

Využití vláknových mřížek při konstrukci polovodičových laserových zdrojů pro přesnou laserovou interferometrii a spektroskopii

Hlavním cílem projektu je návrh a experimentální ověření kompaktního polovodičového laserového zdroje s využitím vláknové mřížky pro stabilizaci a ladění vlnové délky . Návrh zdroje bude optimalizován s ohledem na velmi přesná měření v absolutní a relativní laserové interferometrii a spektroskopii. Budou porovnány možnosti využití laserových diod s vertikálním rezonátorem (VCSEL) a antireflexně povrstvených i neprovrstvených hranově emitujících laserových diod ve spojení s různými typy vláknových mřížek. V první fázi bude využito komerčně dostupných vláknových mřížek a po zjištění nutných parametrů budou realizovány vlastní návrhy speciálních vláknových mřížek s požadovanými vlastnostmi. S využitím elektronového litografu a laserů na pracovišti řešitele, budou tyto návrhy experimentálně ověřeny. V oblasti elektroniky bude navržen digitální kontrolní systém pro řízení teploty vláknové mřížky a laserové diody a digitálně řízený, modulovatelný proudový zdroj.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.
Řešitel: 
Břetislav Mikel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
KJB200650503
Datum od: 
1. 1. 2005
Datum do: 
31. 12. 2007