Vývoj nových vysoce efektivních metod lokalizované spektroskopie na bázi nukleární magnetické rezonance

1224

Vývoj nových vysoce efektivních metod lokalizované spektroskopie na bázi nukleární magnetické rezonance

Spektroskopie nukleární magnetické rezonance (MR spektroskopie, resp. in vivo MR spektroskopie) je neinvazivní metoda umožňující měřit změny koncentrací metabolitů v tkáních lidského organismu. Využívá technickéhovybavení (hardware) MR tomografu. Mnohé technické komplikace brání rutinnímu využití této metody v klinické praxi. Technické vybavení Pracoviště magnetické rezonance dává ideální předpoklady pro vývoj nových progresivních metod lokalizované in vivo MR spektroskopie. Zdokonalení se týkají především zásadního zlepšení účinnosti potlačení nežádoucích signálů vody a tuků, zvýšení lokalizační čistoty a snížení kontaminace spektra signály z okolních tkání, zvýšení citlivosti a časového a prostorového rozlišení. Zavedením maximální automatizace nastavování optimálních parametrů měření dosáhnout úrovně, která by umožnila využití v klinické praxi.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Řešitel: 
Emil Křižan - Grantová agentura Akademie věd
Spoluřešitelé: 

Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠ SR
Reg. č.: 
95-03-02
Datum od: 
1. 1. 1995
Datum do: 
31. 12. 1997