Vývoj a prezentace moderních technologií pro inovaci a servis elektronických zařízení

5137

Vývoj a prezentace moderních technologií pro inovaci a servis elektronických zařízení

Nerespektování současných požadavků trhů, jež spojují technické, ekonomické, sociální a také politické aspekty, je jednou z příčin neustálého poklesu exportu v ČR, což platí i o elektrotechnickém průmyslu. K jeho zastavení je nezbytné a nevyhnutelné, aby manažeři a řídicí pracovníci na všech stupních chápali nejen technický vývoj, ale aby ho dokázali dát do souvislostí s ostatními požadavky, včetně ekonomických. Ty dnes úzce souvisí, čehož základem je technologická integrace představující jistou formu kapitálu. Cílem tohoto projektu je popsat a definovat vývoj v mikroelektronických technologiích a v konstrukci elektronických systémů s výhledem na první dekádu příštího století, vytipovat oblasti aktuální pro ČR, řešit dílčí technologické operace spojené s inovací a servisem elektronických systémů a navázat na úspěšnou knihu Mikroelektronické montážní technologie (autor I. Szendiuch) knižní publikací určenou manažerům a všem technikům i studentům elektrotechnických oborů. Cílem je i příprava ČR do EU, resp. přizpůsobení standardu průmyslu a vysokého školství. Vědeckým přínosem je definování a pochopení technologické integrace, jež spojuje moderní technologie na bázi povrchové montáže s využitím multičipových modulů, FlipChipů a řady dalších nových typů pouzder (Chip Scale Packages), včetně realizace vybraných konstrukčních řešení přímo na nosný substrát integrovaných senzorů.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
Řešitel: 
Ivan Szendiuch - Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitelé: 

Pavel Mach - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Rudolf Autrata - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/00/0969
Datum od: 
1. 1. 2000
Datum do: 
31. 12. 2001