Výzkum metod diagnostiky koncových měrek pro přesné strojírenství

4642

Výzkum metod diagnostiky koncových měrek pro přesné strojírenství

Předmětem projektu je výzkum metod pro bezkontaktní kalibrace délky koncových měrek pro přesné strojírenství. V současnosti probíhají tyto základní metrologická měření částečně kontaktním způsobem, jedna strana měrky je přilnuta k referenční ploše a její druhý konec je odměřen opticky pomocí laserového interferometru. Opakovanou kalibrací měrek tak dochází k degradaci jejich povrchů, což má za následek zhoršení tzv. nejistoty měření. V rámci projektu bude zkoumána metodika měření a bude následovat praktická realizace experimentálního odměřovacího systému, který bude umožňovat odměřování koncových měrek plně bezkontaktním způsobem. Tedy diferenčním optickým odměřováním délky měrek z obou jejich stran. Lze očekávat zlepšení reprodukovatelnosti vyloučením subjektivního vlivu a odstraní se opotřebení měrek, čímž se výrazně prodlouží jejich dlouhodobá životnost. Řešený projekt tak napomůže k řešení významného úkolu z oblasti vysoce přesné metrologické návaznosti.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Ondřej Číp - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Petr Balling - Český metrologický institut
Jan Kůr - MESING

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
2A-1TP1/127
Datum od: 
1. 11. 2006
Datum do: 
31. 12. 2011