Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření

5841

Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření

Tento projekt se zabývá zkoumáním povrchové topografie a materiálového kontrastu vybraných nevodivých i vodivých materiálů s využitím environmentální nebo klasické rastrovací elektronové mikroskopie. Zkoumané změny povrchové topografie vzorků poskytují důležitou informaci o míře vlivu korozních mechanizmů chemických lázní, které na materiály působí v rozdílných koncentracích a časech. Výsledné vyhodnocení mikrografické informace má zásadní vliv na posouzení vhodnosti použití těchto materiálů v průmyslové praxi.
Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Řešitel: 
Karel Mareček - BD SENSORS, s. r. o., Buchlovice
Spoluřešitelé: 

Vilém Neděla - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FT-TA/050
Datum od: 
1. 11. 2004
Datum do: 
31. 12. 2007