Výzkum umělých elektromagnetických materiálů a metamateriálů s užitými numerickými a zobrazovacími metodami

113002

Výzkum umělých elektromagnetických materiálů a metamateriálů s užitými numerickými a zobrazovacími metodami

Projekt zaměřen na výzkum umělých materiálů pro mikrovlnné i THz oblasti. Výzkum:quasi-magnetické čočky vytvořené z aktivního magnetického metamateriálu podstatně zlepšující signál v zařízeních MRI; metamateriálu vykazujícího záporný index lomu s plnou prostorovou isotropií; aktivního magnetického materiálu snižujícího podstatně ztráty a disperzi s cílem jeho využití v praktických aplikacích. Studovat metamateriály složené z náhodně uspořádaných základních elementů s cílem zjistit, zda mohou konkurovat periodicky uspořádaným metamateriálů. Studovat vliv poruch v periodické mříži umělých materiálů. Ověřit možnost vytvoření kvantové analogie ideální čočky. V oblasti antén s vytékající vlnou půjde o optimalizace jejich vyzařování. Budou studovány metody pro charakterizaci a zobrazování struktur navrhovaných metamateriálů zahrnující šumovou spektroskopií, nukleární magnetickou a kvadrupólovou resonancí. Budou vytvářeny numerické modely pro analýzu a ověření vlastností studovaných struktur.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Jan Macháč - FEL ČVUT v Praze
Spoluřešitelé: 

Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA13-09086S
Datum od: 
1. 2. 2013
Datum do: 
31. 12. 2016