Výzkum a vývoj etalonu frekvence (vlnové délky) pro optické komunikace

4561

Výzkum a vývoj etalonu frekvence (vlnové délky) pro optické komunikace

Výzkum a vývoj frekvenčně stabilizovaných zdrojů záření v blízké infračervené oblasti. Cílem je nalézt optimální metody pro budoucí realizaci primárního etalonu frekvence (vakuové vlnové délky) pro optické komunikace. Navrženým postupem je vybrání vhodného přeladitelného zdroje záření a stabilizace jeho frekvence na vhodné kvantové přechody. Výzkum a optimalizace vlastností vyvinutého systému. Nejprve plánujeme vytvořit přeladitelný laserový zdroj a posléze realizujeme stabilizaci laserové frekvence na sub-dopplerovské spektrální čáry molekul.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Řešitel: 
Petr Balling - Český metrologický institut
Spoluřešitelé: 

Josef Lazar - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
IBS2508201
Datum od: 
1. 1. 2002
Datum do: 
31. 12. 2004