Zahájení provozu DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR

dne 26. září 2019 proběhne v Ústavu přístrojové techniky AV ČR slavnostní otevření laboratoře, ve které je nainstalován nový mikroskop DualBeam FIB-SEM Helios G4 HP (Thermo Fisher Scientific).
Nová laboratoř vznikla v rámci programu Národního centra kompetence 1 (projekt Centrum elektronové a fotonové optiky) ve spolupráci se společností Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o., která přístroj zapůjčila k dlouhodobému použití.

U příležitosti slavnostního zahájení laboratoře dne 26. září 2019 v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Královopolská 147, Brno, proběhnou veřejně přístupné přednášky vědců, kteří představí své výsledky a zkušenosti s využitím FIB-SEM.

13:00 Dr. Toru Hara (NIMS – National Institute for Materials Science, Ibaraki, Japan)
Téma: Perpendicular FIB-SEM for serial sectioning and its application
14:00 Dr. Andras E. Vladar (NIST – National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA)
Téma: Future Scanning Electron and Ion Microscopy
15:00 Mgr. Markéta Dalecká (BIOCEV, Vestec u Prahy)
Téma: Multi-purpose usage of FIB-SEM, especially for correlated light and electron microscopy
15:30 Dr. Jiří Nováček (CEITEC-MU, Brno)
Téma: Towards optimized sample preparation for cryo-electron tomography of cellular lamellas
16:00 Druhá část workshopu proběhne v prostorách laboratoře Elektronové mikroskopie. Pro posluchače je plánována prohlídka laboratoře a seznámení se s nově nainstalovaným přístrojem.

 

Přístroj FIB-SEM Helios G4 HP
Kombinuje fokusovaný iontový svazek pro velmi jemné opracování vzorků s elektronovým  svazkem pro jejich zobrazování a analýzu, bude použitý pro řešení vybraných dílčích projektů v rámci Centra elektronové a fotonové optiky několika vědeckými skupinami ÚPT. Například pro metodologický vývoj 3D tomografie biologických a jiných senzitivních vzorků. V kombinaci s možností analýzy pomocí Ramanovy spektroskopie vznikne ojedinělé zařízení pro podrobnou charakterizaci různých preparátů, např. klinicky významných kmenů mikrobů podílejících se na vzniku závažných infekcí. Přístroj najde široké uplatnění také ve vývoji nových metod charakterizace kovových i nekovových materiálů. Díky nekonvekčním detekčním systémům je plánován rovněž metodologický vývoj nových zobrazovacích technik pro ptychografické či kvantitativní zobrazování.


Národní centra kompetence
Centrum sjednocuje všechny klíčové akademické a průmyslové hráče v ČR, kteří se zabývají výzkumem v elektronové a fotonové optice. Aktivity Centra se zaměřují na aplikovaný výzkum a přenos technologií v oblastech elektronové mikroskopie a litografie, optické mikroskopie a spektroskopie, laserových technologií, optické a kvantové metrologie, opto-vláknových technologií, vysoce přesné optické výroby a sofistikovaných optických systémů. Taková komplementární synergie posouvá mnohaleté plodné bilaterální spolupráce a nabyté zkušenosti partnerů na úroveň, kde se tato odvětví českého výzkumu a průmyslu přibližují světovým lídrům, vytváří nové pracovní pozice a výrazně zvyšují přidanou hodnotu související průmyslové výroby.

 

Slavnostní otevření laboratoře DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR  Slavnostní otevření laboratoře DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR

 

ThermoFisher  CEPO