Zapojení polyhydroxyalkanoátů do stresové odpovědi bakterií

713001

Zapojení polyhydroxyalkanoátů do stresové odpovědi bakterií

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) jsou zásobní materiály, které jsou akumulovány ve formě intracelulárních granulí celou řadou bakteriálních kmenů. Je pravděpodobné, že v buňce plní řadu funkcí, a to především když je bakteriální buňka vystavena stresovým podmínkám. Tento projekt si klade za cíl komplexní studium zapojení PHA do stresové odpovědi bakterií vůči řadě stresových faktorů. Studována bude okamžitá i dlouhodobá stresová odpověď především u bakterie Cupriavidus necator H16, která bude použita jako modelový bakteriální kmen. Kromě vlivu PHA na metabolismus bakterií za stresových podmínek bude významná část projektu věnována vlivu PHA granulí na fyzikálně-chemické vlastnosti buněk. Projekt zahrnuje mikrobiálně ekologickou studii zastoupení PHA akumulujících kmenů v přirozených bakteriálních konsorciích exponovaným stresovým podmínkám, pozornost bude věnována také vlivu PHA na tvorbu biofilmu s ohledem na stresovou resistenci bakteriálních buněk a v neposlední řadě bude testována role PHA v pozdní stacionární fázi včetně zapojení PHA do GASP fenoménu.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Ota Samek, Dr.
Řešitel: 
Stanislav Obruča - VUT Brno
Spoluřešitelé: 

Ota Samek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA15-20645S
Datum od: 
1. 1. 2015
Datum do: 
31. 12. 2017