Získání informací o atomové struktuře jednotlivých biomolekul pomocí elektronové holografie

5501

Získání informací o atomové struktuře jednotlivých biomolekul pomocí elektronové holografie

Cílem projektu je vyvinutí technologie pro určení struktury jednotlivých makromolekul s atomárním rozlišením. Technologie je založena na nízkonapěťové elektronové mikroskopii s bodovým zdrojem. Holografie pomocí pomalých elektronů nepoužívá žádné čočky, a tedy není zatížena jejich aberacemi. Fáze a amplituda elektronové vlny po průchodu objektem bude zaznamenána a pomocí matematické rekonstrukce bude zobrazen studovaný objekt. Propustnost grafénu bude studována pomocí rastrovací elektronové mikroskopie pomalými elektrony. Poté bude grafén použit jako podložka pod makromolekuly, jejichž struktura bude studována pomocí elektronové holografie.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
Řešitel: 
Heini Murer - Univerzita Zürich
Spoluřešitelé: 

Ilona Müllerová - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
EC
Reg. č.: 
028326
Datum od: 
1. 4. 2008
Datum do: 
31. 3. 2010