Zobrazovací monokrystalická stínítka pro transmisní elektronovou mikroskopii

5032

Zobrazovací monokrystalická stínítka pro transmisní elektronovou mikroskopii

Podstatou projektu je studium katodoluminiscenčních vlastností nových zobrazovacích monokrystalických stínítek (cerem aktivovaných monokrystalů ytrito hlinitého granátu - YAG:Ce) se záměrem jejich využití v transmisní elektronové mikroskopii. Projekt je motivován snahou o uplatnění nových zobrazovacích prvků založených na relativně malých rozměrech ale vysoké rozlišovací schopnosti, které by umožnily získat velmi kvalitní a navíc digitální obraz objektů vyšetřovaných v transmisním elektronovém mikroskopu. Hlavním cílem je experimentální stanovení prostorové rozlišovací schopnosti a detekční účinnosti monokrystalických stínítek v závislosti na jejich tloušťce, pro energii primárních elektronů v rozsahu 40 - 120 keV. Příprava experimentů a interpretace výsledků měření bude podpořena počítačovou simulací. Konečným cílem je uplatnění výsledků měření a simulace vlastností studovaných stínítek při návrhu a konstrukci zobrazovací jednotky transmisního elektronového mikroskopu.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Petr Schauer, CSc.
Řešitel: 
Petr Schauer - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/98/0796
Datum od: 
1. 1. 1998
Datum do: 
31. 12. 2000