Elektronová optika

Členové skupiny se zabývají studiem elektronově optických prvků a soustav z teoretického i praktického hlediska s cílem zdokonalit metody návrhu elektronově optických systémů. Disponujeme vlastními výkonnými programy pro výpočet elektromagnetických polí a jejich optických vlastností, s interfejsy vyvinutými ve spolupráci s TU Delft, a programy z U. Manchester, pro konstrukční návrhy pak používáme systémem CAD. Díky odborné specializaci jednotlivých členů (např. částicová optika, vakuová fyzika, jemná mechanika) je v možnostech skupiny provést teoretický i konstrukční návrh včetně experimentální realizace. V současnosti se zabýváme problematikou Wienova filtru. Tento zajímavý prvek má praktickým uplatněním v nízkoenergiovém rastrovacím elektronovém mikroskopu a představuje řadu zajímavých problémů nejen z hlediska elektronově optického, ale také z hlediska konstrukčního, zejména vzhledem k požadavkům na přesnost kombinace elektrického a magnetického pole. Další současné aktivity se zaměřují na rozvoj metod modelování elektronově optických vlastností.