Laserové zdroje záření a metrologie optických soustav v DUV spektrální oblasti

452503

Laserové zdroje záření a metrologie optických soustav v DUV spektrální oblasti

Cíl projektu česky Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. realizovat vlastní zdroj laserového záření na vlnových délkách 266 nm a 213 nm, adaptovat metrologické zázemí a metody především pro vlnové délky 213 nm a 193 nm pro uplatnění v budoucí produkci firmy Meopta-optika, s.r.o.

Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Řešitel: 
Úlehla Libor - Meopta - optika, s. r. o.
Spoluřešitelé: 

Lazar Josef - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Reg. č.: 
FW03010232
Datum od: 
1. 1. 2021
Datum do: 
31. 12. 2024