Mikroskopie pro biomedicínu

Pracovní skupina řeší problematiku elektronové mikroskopie biomedicínských vzorků pozorovaných ve vysokém vakuu, a tudíž potřebují specifickou přípravu vzorků. Disponuje zařízením pro mrazovou (cryo) přípravu, která umožňuje zachování struktur vzorků při pozorování ve vakuu mikroskopu. Zavádí se technika kvantitativního zobrazování tenkých vzorků pomocí detekce prošlých rozptýlených elektronů v REMu, což umožňuje zobrazování struktury studovaných objektů ve vysokém rozlišení a současné měření jejich lokální tloušťky, případně jejich hmotnosti (např. molekulární hmotnosti proteinových komplexů). Pracovní skupina se také zabývá zkoumáním nových scintilačních materiálů a jejich využitím v detekčních systémech signálních elektronů, zejména v rastrovacích elektronových mikroskopech. Soustřeďuje se na studium interakce elektronů v pevných látkách, katodoluminiscenci, šíření světla ve světlovodech a jevů souvisejících se šumem.